Đầu tư chứng khoán cho tấm chiếu mới


title : Đầu tư chứng khoán cho tấm chiếu mới permalink: /stock-investing-for-dummies feed: show date : 07-06-2023 —

📚 Book Info

 • Author: [[ Paul J. Mladjenovic ]]
 • Related: [[ Stock Investing for Dummies ]] 6th edition

💬 Summary

Chapter 1

Stock is a type of security that indicates ownership in a corporation and represents a defined portion (measured in shares) of that corporation’s future success.

 • Có 2 loại cổ phiếu:
  • Cổ phiếu thường (common stock)
  • Cổ phiếu ưu đãi (preferred stock): có thể có quyền biểu quyết hoặc ưu đãi trả cổ tức sớm, vv
 • ETF (exchange-traded funds): Quỹ hoán đổi danh mục, loại quỹ này được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Quỹ ETF là quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc rổ tài sản nào đó.
 • Có hai trường hợp cần theo dõi thông tin cổ phiếu
  • Trước khi đặt tiền mua bất kỳ cổ phiếu nào
  • Suốt thời gian còn lại cho đến khi bán xong cp

Ví dụ về định giá cổ phiếu

Mua CP có giá rẻ hơn trong số các CP tương đương Mua CP có chất lượng (đáng tin cậy) hơn nếu có giá tương đồng (hoặc cân nhắc khi giá chênh lệch)

Imagine that you like eggs, and you’re buying them at the grocery store. In this example, the eggs are like companies, and the prices represent the prices that you would pay for the companies’ stock. The grocery store is the stock market. What if two brands of eggs are similar, but one costs $2.99 a carton, and the other costs $3.99? Which would you choose? Odds are that you’d look at both brands, judge their quality, and, if they’re indeed similar, take the cheaper eggs. The eggs at $3.99 are overpriced. The same is true of stocks.

Vốn hóa thị trường

Market capitalization = Volume x listing price

 • Small cap, mid cap, and large cap là thuật ngữ chỉ quy mô vốn hóa của một công ty
 • Quy mô vốn hóa tại thị trường Mỹ
  • Micro cap (less than $300 million): These stocks are the smallest, and hence the riskiest, available. Nano cap có quy mô dưới $50M
  • Small cap ($300 million to $2 billion): These stocks fare better than the micro caps and still have plenty of growth potential.
  • Mid cap ($2 billion to $10 billion): For many investors, this category offers a good compromise between small caps and large caps.
  • Large cap ($10 billion to $200 billion): This category is usually best reserved for conservative stock investors who want steady appreciation with greater safety.
  • Ultra cap or mega cap (more than $200 billion): These stocks obviously refer to companies that are the biggest of the big.
 • Cty có vốn hóa lớn có tính ổn định và an toàn hơn so với các công ty nhỏ. Ngược lại, các công ty nhỏ có dư địa để phát triển tốt hơn.

Rèn dũa kỹ năng đầu tư

 • Mục tiêu đầu tư là gì?
  • Tăng vốn (capital gains)
  • Tăng thu nhập (dividends)
 • Xác định thời điểm đầu tư
  • Lưu ý thuật ngữ overbought và oversold
  • Phân tích kỹ thuật (technical analysis) có thể gợi ý xu hướng thị trường trong ngắn hạn (dòng tiền lưu thông) qua các hoạt động mua bán (giá lịch sử và khối lượng).
 • Ngành kinh doanh của công ty có tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng đủ tốt để đầu tư không.
 • Quan sát diễn biến kinh tế, chính trị, đột phá khoa học kỹ thuật hay các sự kiện có thể tạo ra xu hướng ảnh hưởng tích cực/tiêu cực lên giá cổ phiếu.
 • Nắm vững các chiến lược và công cụ đầu tư
 • Chia nhỏ hoạt động mua cổ phiếu. Có thể cũng cần bán từng phần nếu cần thiết.
 • Theo dõi chặt các giao dịch nội bộ của lãnh đạo và thành viên công ty. Quan sát hành động họ thực hiện thay vì nghe họ nói (tung hỏa mù, lùa gà).
 • Tối ưu thuế/phí để giữ lại tối đa lợi nhuận đầu tư.

Chapter 2

 • Bear market (thị trường trên đà suy giảm, xuất hiện khi một giai đoạn có sự sụt giảm giá sâu, thông thường là 20% từ mốc giá cao nhất) >< Trái ngược với Bull market
 • Nắm rõ tình hình tài chính hiện tại và xác định mục tiêu tài chính của bạn đóng vai trò quan trọng để đầu tư thành công.
 • Cổ phiếu nên là một phần trong danh mục tài sản của bạn. Để quá nhiều tiền vào cổ phiếu tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, ngược lại không đầu tư cổ phiếu thì lỡ mất cơ hội gia tăng tài sản. Đa dạng danh mục đầu tư và giữ kỷ luật là những yếu tố cực quan trọng.
 • Bắt đầu bằng cách thiết lập bảng cân đối (balance sheet)
  • Bắt buộc phải có một quỹ dự phòng (emergency fund) có thể đảm bảo mức sống của bạn trong 3 -6 tháng. Số tiền này tuyệt đối không được mang đi đầu tư mà phải để ở các dạng tài sản dễ chuyển đổi thành tiền và tương đương.
  • Liệt kê tất cả tài sản hiện có, sắp xếp theo thứ tự tính thanh khoản cao đến thấp. Tips: Có thêm 1 cột ghi tỉ lệ tăng trưởng (theo năm/6 tháng) để theo dõi và giúp ra quyết định phân bổ tài sản vào các kênh có mức sinh lời tốt nhất.
  • Liệt kê tất cả khoản nợ và nghĩa vụ tài chính phải thanh toán. Cần có một cột thông tin tỉ lệ lãi suất để theo dõi.

Những ghi chú có đề cập đến ghi chú này

Không có ghi chú nào liên kết với ghi chú này.


Đây là tất cả các ghi chú có trong 🌱 "khu vườn" này được biểu diễn dưới dạng mạng lưới các liên kết.