Chuyện đọc sách

Đạo của việc đọc sách

Lợi ích (khổ lắm nói mãi)

  • Cho mình không gian lắng đọng để suy ngẫm, tự mình kiểm soát mạch nội dung và suy nghĩ thay vì tiếp nhận thông tin thụ động như xem phim, video.
  • Tìm kiếm thông tin trong sách dễ dàng khi cần thiết (ebook)
  • Mở rộng hiểu biết, kỹ năng, ngôn ngữ
  • Ngôn từ chau truốt, suy nghĩ mạch lạc hơn so với văn nói

Định hình tư duy đọc sách

  • Đọc không phải để ghi nhớ từng câu chữ mà để gợi lên suy nghĩ, kết nối ý tưởng
  • Học và áp dụng được điều gì trong cuốn sách quan trọng hơn là đọc được bao nhiêu trang/chương/tập. Tri thức tiếp thu được nên được đưa ra sử dụng thường xuyên chứ ko phải cất giấu trong ngăn tủ.

Những ghi chú có đề cập đến ghi chú này

Không có ghi chú nào liên kết với ghi chú này.


Đây là tất cả các ghi chú có trong 🌱 "khu vườn" này được biểu diễn dưới dạng mạng lưới các liên kết.