Phát huy thế mạnh của người hướng nội

Một số đặc điểm nổi bật

  • Khả năng tập trung suy nghĩ một cách thấu đáo
  • Chịu khó lắng nghe
  • Khả năng quan sát
  • Cẩn trọng khi lựa chọn bạn trong đời sống, thà có ít mà chất lượng hơn số lượng. Điều này tạo nên những mối quan hệ chất lượng.
  • Có xu hướng trở thành những nhà lãnh đạo thấu cảm (compassionate)

Những ghi chú có đề cập đến ghi chú này

Không có ghi chú nào liên kết với ghi chú này.


Đây là tất cả các ghi chú có trong 🌱 "khu vườn" này được biểu diễn dưới dạng mạng lưới các liên kết.